1 NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT, ĐẠT GMP-WHO
1 NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM PHÚC VINH ĐẠT GMP-WHO
1 NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM TRAPHACO ĐẠT GMP-WHO
1 NHÀ MÁY THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ĐẠT GMP-WHO, CÔNG TY DƯỢC THÁI MINH
1 NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC NHỎ MẮT ĐẠT GMP-WHO, CÔNG TY CP DƯỢC KHOA
1 NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC TIÊM ĐẠT GMP-WHO, CÔNG TY DƯỢC MINH DÂN
1 NHÀ MÁY THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ĐẠT GMP-WHO, CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
1 NHÀ MÁY THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ĐẠT GMP-WHO, CÔNG TY DƯỢC VIHECO
1 NHÀ MÁY THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ĐẠT GMP-WHO, CÔNG TY DƯỢC DOLEXPHARM,
1 NHÀ MÁY THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ĐẠT GMP-WHO, CÔNG TY DƯỢC VGAS
1 NHÀ MÁY THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ĐẠT GMP-WHO, CÔNG TY DƯỢC VIỆT THANH
1 NHÀ MÁY THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ĐẠT GMP-WHO, CÔNG TY CP DƯỢC KHOA
1 NHÀ MÁY THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ĐẠT GMP-WHO, CÔNG TY CP HÓA DƯỢC VIỆT NAM
1 NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ APP ĐẠT GMP-WHO
1 NHÀ MÁY THUỐC THÚ Y ĐẠT GMP-WHO, CÔNG TY CP LIÊN DOANH VIỆT ANH
1 NHÀ MÁY THUỐC THÚ Y ĐẠT GMP-WHO, CÔNG TY CP THIÊN QUÂN
1 NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẮC XIN ĐẠT GMP-WHO, CÔNG TY UBC CANADA
1 NHÀ MÁY THUỐC THÚ Y ĐẠT GMP-WHO, CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GOOVET
1 NHÀ MÁY THUỐC THÚ Y ĐẠT GMP-WHO, CÔNG TY THUỐC THÚ Y XANH
1 NHÀ MÁY MỸ PHẨM SÀI GÒN ĐẠT GMP-WHO
1 NHÀ MÁY MỸ PHẨM VINCOS ĐẠT GMP-WHO
1 NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỸ PHẨM THUẦN VIỆT
1 PHÒNG SẠCH VI SINH ĐẠT GLP, TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM HÀ NỘI
1 PHÒNG MỔ BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC NINH
1 HỆ THỐNG PHÒNG SẠCH VI SINH ĐẠT GLP-WHO, VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG
1 NHÀ MÁY SẢN XUẤT BÁNH KẸO HẢI CHÂU
1 NHÀ MÁY NGK COCA-CALA VIỆT NAM
1 NHÀ MÁY CÀ PHÊ HÒA TAN TRUNG NGUYÊN
1 NHÀ MÁY THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ĐẠT GMP-WHO, CÔNG TY DƯỢC ĐẮC TIK
1 NHÀ MÁY DƯỢC BẢO PHƯƠNG ĐẠT GMP-WHO
1 NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM TÙNG LỘC ĐẠT GMP-WHO
1 NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM QUẢNG NINH ĐẠT GMP-WHO
1 NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y ĐẠT GMP-WHO, CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y BẮC VIỆT
1 NHÀ MÁY THUỐC THÚ Y ĐẠT GMP-WHO, CÔNG TY TNHH VIPHAVET
1 NHÀ MÁY SẢN XUẤT KÍNH THUỐC CHEMILENS
1 NHÀ MÁY SẢN XUẤT DAO CẠO RÂU DORCO
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THUỐC ĐÔNG DƯỢC: THUỐC CỐM, BỘT VIÊN NÉN, VIÊN NANG CỨNG, DÂY CHUYỂN THUỐC NƯỚC UỐNG, DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VIÊN NANG MỀM ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO - CÔNG TY CP DƯỢC THẢO PHÚC VINH

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THUỐC ĐÔNG DƯỢC: THUỐC CỐM, BỘT VIÊN NÉN, VIÊN NANG CỨNG, DÂY CHUYỂN THUỐC NƯỚC UỐNG, DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VIÊN NANG MỀM ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO - CÔNG TY CP DƯỢC THẢO PHÚC VINH

14-01-2019 |

Nội dung công việc của dự án: Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hoàn thiện dây chuyền sản xuất thuốc đông dược, thuốc cốm, bột, viên nén, viên nang cứng, dây chuyền thuốc nước uống, dây chuyền sản xuất viên nang mềm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP, hệ thống kho đạt tiêu chuẩn

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THUỐC ĐÔNG DƯỢC: THUỐC CỐM, BỘT VIÊN NÉN, VIÊN NANG CỨNG, DÂY CHUYỂN THUỐC NƯỚC UỐNG CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THUỐC ĐÔNG DƯỢC: THUỐC CỐM, BỘT VIÊN NÉN, VIÊN NANG CỨNG, DÂY CHUYỂN THUỐC NƯỚC UỐNG CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

14-01-2019 |

Nội dung công việc của hợp đồng: Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hoàn thiện dây chuyền sản xuất thuốc đông dược thuốc cốm, bột, viên nén, viên nang cứng, dây chuyển thuốc nước uống đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, hệ thống phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP, hệ thống kho đạt tiêu chuẩn GSP. Quy mô dự án: Hệ

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VIÊN NANG MỀM ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO - CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VIÊN NANG MỀM ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO - CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

14-01-2019 |

Nội dung công việc của hợp đồng: Tư vấn thiết kế và lắp đặt hoàn thiện dây chuyền sản xuất viên nang mềm theo tiêu chuẩn GMP-WHO. Quy mô dự án: Hệ thống panel PU (1.550m2); Cửa panel kín khí (25 bộ); Hệ thống AHU kết hợp máy hút ẩm (3 AHU), ống gió, lọc hepa, đồng hồ đo chênh áp; Điện động lực, điện điều

DÂY CHUYỀN THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO - CÔNG TY CP HÓA DƯỢC VIỆT NAM

DÂY CHUYỀN THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO - CÔNG TY CP HÓA DƯỢC VIỆT NAM

14-01-2019 |

Nội dung công viêc của hợp đồng: Tư vấn và thiết kế dây chuyền sản xuất thực phẩm chức năng theo tiêu chuẩn GMP-WHO. Quy mô của dự án: Hệ thống panel PU(1.700m2); Cửa kín khí (25 bộ); Hệ thống điều hòa, ống gió; Điện động lực, điện chiếu sáng; Sơn Epoxy.

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VIÊN NÉN, VIÊN HOÀN , BAO PHIM, BAO ĐƯỜNG, CỐM, VIÊN NANG ĐẠT GMP - CÔNG TY DƯỢC - MỸ PHẨM ĐĂK TÍN

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VIÊN NÉN, VIÊN HOÀN , BAO PHIM, BAO ĐƯỜNG, CỐM, VIÊN NANG ĐẠT GMP - CÔNG TY DƯỢC - MỸ PHẨM ĐĂK TÍN

14-01-2019 |

Nội dung công việc của hợp đồng: Tư vấn và thiết kế dây chuyền sản xuất thực phẩm chức năng theo tiêu chuẩn GMP-WHO. Quy mô dự án: Hệ thống Panel EPS (1100m2); Phụ kiện lắp đặt hoàn thiện hệ thống Panel; Hệ thống cửa panel kín khí (15bộ); Hệ thống AHU (3 bộ), ống gió, lọc hepa, đồng hồ đo chênh áp; Hệ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM.

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM.

14-01-2019 |

Nội dung công việc của hợp đồng: Tư vấn, thiết kế, cung cấp vật tư và nhân công lắp đặt hoàn thiện nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng đạt tiêu chuẩn GMP-WHO. Quy mô của dự án: Hệ thống Panel EPS (1320m2); Phụ kiện lắp đặt hoàn thiện hệ thống Panel; Hệ thống cửa panel kín khí (15bộ); Hệ thống AHU, BTU

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHIẾT SUẤT CÔ ĐẶC VÀ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VIÊN HOÀN CỨNG, VIÊN NÉN ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO - CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT THANH

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHIẾT SUẤT CÔ ĐẶC VÀ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VIÊN HOÀN CỨNG, VIÊN NÉN ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO - CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT THANH

14-01-2019 |

Nội dung công việc của hợp đồng: Tư vấn, thiết kế, cung cấp vật tư và nhân công lắp đặt hoàn thiện dây chuyền sản xuất chiết xuất và dây chuyền sản xuất viên hoàn cứng, viên nén đạt tiêu chuẩn GMP-WHO. Quy mô dự án: Hệ thống Panel EPS (1000m2); Phụ kiện lắp đặt hoàn thiện hệ thống Panel; Hệ thống cửa

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VIÊN NANG MỀM, THUỐC VIÊN NÉN, VIÊN NANG CỨNG, THUỐC NƯỚC SIRO ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO CÔNG TY CP DƯỢC HOAPHARMA USA

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VIÊN NANG MỀM, THUỐC VIÊN NÉN, VIÊN NANG CỨNG, THUỐC NƯỚC SIRO ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO CÔNG TY CP DƯỢC HOAPHARMA USA

14-01-2019 |

Quy mô dự án: Hệ thống panel EPS (3.000m2); Cửa panel (76 bộ);; Hệ thống HVAC, ống gió, lọc hepa; Hệ thống điện chiếu sáng, điện động lực, điện điều khiển; Hệ thống nước RO, nước thải, nước sinh hoạt. Địa điểm thi công: Xã Lạc Đạo- Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên.

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THUỐC ĐÔNG DƯỢC: THUỐC CỐM, BỘT VIÊN NÉN, VIÊN NANG CỨNG, DÂY CHUYỂN THUỐC NƯỚC UỐNG, DÂY CHUYỀN CHIẾT XUẤT CÔ ĐẶC - CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG NINH

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THUỐC ĐÔNG DƯỢC: THUỐC CỐM, BỘT VIÊN NÉN, VIÊN NANG CỨNG, DÂY CHUYỂN THUỐC NƯỚC UỐNG, DÂY CHUYỀN CHIẾT XUẤT CÔ ĐẶC - CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG NINH

14-01-2019 |

Nội dung công việc của hợp đồng: Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hoàn thiện dây chuyền sản xuất thuốc đông dược, thuốc cốm bột, viên nén, viên nang cứng, thuốc nước, dây chuyền chiết xuất cô đặt đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn GLP, hệ thống kho theo tiêu chuẩn GSP. Quy mô dự án: Hệ

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THUỐC ĐÔNG DƯỢC THUỐC CỐM BỘT, VIÊN NÉN, VIÊN HOÀN, VIÊN NANG CỨNG, DÂY CHUYỀN THUỐC NƯỚC UỐNG - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÙNG LỘC

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THUỐC ĐÔNG DƯỢC THUỐC CỐM BỘT, VIÊN NÉN, VIÊN HOÀN, VIÊN NANG CỨNG, DÂY CHUYỀN THUỐC NƯỚC UỐNG - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÙNG LỘC

14-01-2019 |

Nội dung công việc của hợp đồng: Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hoàn thiện dây chuyền sản xuất thuốc đông dược, thuốc cốm, bột, viên nén, viên nang cứng, viên hoàn dây chuyển thuốc nước uống đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, hệ thống phòng kiểm nghiệm theo GLP, hệ thống kho theo GSP. Quy mô dự án: Hệ thống panel PU

DÂY CHUYỀN CHIẾT XUẤT CÔ ĐẶC - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

DÂY CHUYỀN CHIẾT XUẤT CÔ ĐẶC - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

14-01-2018 |

Nội dung công việc của hợp đồng: Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hoàn thiện dây chuyền chiết xuất cô đặc theo tiêu chuẩn GMP-WHO. Quy mô của dự án: Hệ thống panel PU (1.400m2); Cửa kín khí (22 bộ), hệ thống cửa liên động điện (02 bộ); Hệ thống AHU (01 AHU), ống gió, lọc hepa, đồng hồ đo chênh áp; Điện động

KHU CHIẾT RÓT CÀ PHÊ - CÔNG TY CP CÀ PHÊ HÒA TAN TRUNG NGUYÊN

KHU CHIẾT RÓT CÀ PHÊ - CÔNG TY CP CÀ PHÊ HÒA TAN TRUNG NGUYÊN

14-01-2018 |

Quy mô của dự án: Hệ thống panel PU (3.800m2); Phụ kiện lắp đặt hoàn thiện hệ thống panel Cửa panel (30 bộ), khóa liên động cho cửa (02 bộ); Hệ thống HVAC (AHU: 02 bộ, Chiller giải nhiệt nước: 01 bộ, Tháp giải nhiệt: 01 bộ, hệ thống ống gió, lọc hepa, đồng hồ đo chênh áp); Hệ thống điện chiếu sáng, điện

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC TÂN DƯỢC ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO CÔNG TY CP DƯỢC THẢO PHÚC VINH

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC TÂN DƯỢC ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO CÔNG TY CP DƯỢC THẢO PHÚC VINH

14-01-2018 |

Nội dung công việc của hợp đồng: Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hoàn thiện nhà máy sản xuất thuốc tân dược đạt tiêu chuẩn GMP-WHO. Quy mô của dự án: Hệ thống panel PU (5.200m2) Cửa kín khí (95 bộ), khóa liên động cho cửa (08 bộ); Hệ thống AHU (04 AHU), ống gió, lọc hepa, đồng hồ đo chênh áp; Điện động

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC ĐÔNG DƯỢC THEO TIÊU CHUẨN GMP-WHO CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC ĐÔNG DƯỢC THEO TIÊU CHUẨN GMP-WHO CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH

14-01-2018 |

Nội dung công việc của hợp đồng: Tư vấn, thiết kế, cung cấp vật tư và nhân công lắp đặt hoàn thiện dây chuyền sản xuất thuốc Đông Dược theo tiêu chuẩn GMP-WHO, phòng kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn GLP, Hệ thống kho theo tiêu chuẩn GSP. Quy mô dự án: Hệ thống panel EPS (3.390m2); Cửa panel kín khí (61 bộ), hệ thống

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VIÊN NANG MỀM THEO TIÊU CHUẨN GMP-WHO - CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VIÊN NANG MỀM THEO TIÊU CHUẨN GMP-WHO - CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

14-01-2018 |

Nội dung công việc của hợp đồng: Tư vấn thiết kế và lắp đặt hoàn thiện dây chuyền sản xuất viên nang mềm theo GMP-WHO, hệ thống kho theo GSP. Hệ thống panel PU(2.500m2); Cửa kín khí (37 bộ), hệ thống khóa liên động cho cửa (02 bộ); Hệ thống AHU (04 AHU), ống gió, lọc hepa; Hệ thống máy hút ẩm (03 máy); Điện

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THUỐC CỐM, BỘT, VIÊN NÉN, VIÊN NANG CỨNG, THUỐC NƯỚC DÙNG NGOÀI ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO - CÔNG TY CP HÓA DƯỢC VIỆT NAM

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THUỐC CỐM, BỘT, VIÊN NÉN, VIÊN NANG CỨNG, THUỐC NƯỚC DÙNG NGOÀI ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO - CÔNG TY CP HÓA DƯỢC VIỆT NAM

14-01-2018 |

Nội dung công việc của hợp đồng: Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hoàn thiện dây chuyển sản xuất thuốc Cốm, bột, viên nén, viên nang cứng và thuốc nước dùng ngoài theo tiêu chuẩn GMP-WHO, hệ thống phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn GLP, hệ thống kho theo tiêu chuẩn GSP. Quy mô dự án: Hệ thống panel EPS (4.500m2); Cửa

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THUỐC NON- BETALACTAM THUỐC CỐM, BỘT VIÊN NÉN, VIÊN NANG CỨNG, THUỐC DUNG DỊCH TIÊM, THUỐC NHỎ MẮT ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO - CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MINH DÂN

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THUỐC NON- BETALACTAM THUỐC CỐM, BỘT VIÊN NÉN, VIÊN NANG CỨNG, THUỐC DUNG DỊCH TIÊM, THUỐC NHỎ MẮT ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO - CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MINH DÂN

14-01-2018 |

Nội dung công việc của hợp đồng: Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hoàn thiện dây chuyền sản xuất thuốc cốm, bột viên nén, viên nang cứng, thuốc dung dịch tiêm, thuốc nhỏ mắt đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP, hệ thống kho đạt tiêu chuẩn GSP. Quy mô dự án: Hệ thống panel PU (4.800m2);

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MIẾNG DÁN HẠ SỐT SAKURA - CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM TÂN Á

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MIẾNG DÁN HẠ SỐT SAKURA - CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM TÂN Á

14-01-2018 |

Nội dung công việc của hợp đồng: Thiết kế và lắp đặt hoàn thiện dây chuyền sản xuất miếng dán hạ sốt SAKURA, hệ thống kho nguyên liệu và thành phẩm Quy mô dự án: Hệ thống panel PU (2.800m2); Phụ kiện lắp đặt hệ thống panel; Cửa panel (05 bộ); Hệ thống điều hòa cục bộ; Hệ thống điện động lực, điện

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THUỐC NHỎ MẮT, NHỎ MŨI THEO TIÊU CHUẨN GMP-WHO CÔNG TY TNHH DƯỢC KHOA- TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI.

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THUỐC NHỎ MẮT, NHỎ MŨI THEO TIÊU CHUẨN GMP-WHO CÔNG TY TNHH DƯỢC KHOA- TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI.

14-01-2018 |

Nội dung công việc của hợp đồng: Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hoàn thiện dây chuyền sản xuất thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi theo tiêu chuẩn GMP-WHO, hệ thống kho theo tiêu chuẩn GSP. Quy mô của dự án: Hệ thống panel PU (1.200m2); Cửa panel (17 bộ); Hệ thống AHU (01 AHU), ống gió, lọc hepa, đồng hồ đo chênh áp ; Điện

DÂY CHUYỀN CHIẾT XUẤT CÔ ĐẶC - CÔNG TY CP DƯỢC THẢO PHÚC VINH

DÂY CHUYỀN CHIẾT XUẤT CÔ ĐẶC - CÔNG TY CP DƯỢC THẢO PHÚC VINH

14-01-2018 |

Nội dung công việc của hợp đồng: Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hoàn thiện dây chuyền chiết xuất cô đặc theo tiêu chuẩn GMP-WHO. Quy mô của dự án: Hệ thống panel PU (1.100m2); Cửa kín khí (15 bộ), hệ thống cửa liên động điện (01 bộ); Hệ thống AHU (01 AHU), ống gió, lọc hepa, đồng hồ đo chênh áp; Điện động

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM HÀ NỘI

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM HÀ NỘI

14-01-2018 |

Nội dung công việc của dự án: Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hoàn thiện hệ thống phòng sạch và Máy tinh chế nước siêu sạch đạt tiêu chuẩn GLP-WHO. Quy mô của dự án: Hệ thống panel PU (1.200m2); Cửa kín khí (16 bộ), hệ thống khóa liên động cho cửa (04 bộ); Hệ thống AHU (02 AHU), ống gió, lọc hepa, đồng hồ đo

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG

14-01-2018 |

Nội dung của hợp đồng: Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hoàn thiện hệ thống phòng sạch vi sinh đạt tiêu chuẩn GLP-WHO. Quy mô của dự án: Hệ thống panel PU (750m2); Cửa kín khí (18 bộ), hệ thống khóa liên động cho cửa (03 bộ); Hệ thống AHU (01 AHU), ống gió, lọc hepa, đồng hồ đo chênh áp; Hệ thống xử lý khí

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VIÊN NANG MỀM THEO TIÊU CHUẨN GMP-WHO CÔNG TY CP HÓA DƯỢC VIỆT NAM

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VIÊN NANG MỀM THEO TIÊU CHUẨN GMP-WHO CÔNG TY CP HÓA DƯỢC VIỆT NAM

14-01-2018 |

Nội dung công việc của hợp đồng: Tư vấn thiết kế và lắp đặt hoàn thiện dây chuyền sản xuất viên nang mềm theo GMP-WHO, hệ thống kho theo GSP. Quy mô của dự án: Hệ thống panel PU (2.500m2); Cửa kín khí (37 bộ), hệ thống khóa liên động cho cửa (02 bộ); Hệ thống AHU (03 AHU), ống gió, lọc hepa, đồng hồ đo chênh

THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN PHÒNG VI SINH THEO TIÊU CHUẨN GLP, CÔNG TY TNHH DƯỢC KHOA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN PHÒNG VI SINH THEO TIÊU CHUẨN GLP, CÔNG TY TNHH DƯỢC KHOA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

14-01-2017 |

Quy mô dự án: Hệ thống panel PU (230m2); Cửa panel (08 bộ); Hệ thống AHU (01 AHU), ống gió, lọc hepa; Điện động lực, điện điều khiển, điện chiếu sáng; Passbox (03 chiếc); Sơn Epoxy tự trải phẳng.

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THUỐC NƯỚC UỐNG ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO CÔNG TY CP HÓA DƯỢC VIỆT NAM

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THUỐC NƯỚC UỐNG ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO CÔNG TY CP HÓA DƯỢC VIỆT NAM

14-01-2017 |

Nội dung công việc của hợp đồng: Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hoàn thiện dây chuyền sản xuất thuốc nước uống đạt tiêu chuẩn GMP-WHO. Quy mô của dự án: Hệ thống panel PU(2.300m2); Cửa kín khí (15 bộ); Hệ thống AHU (02 AHU), ống gió, lọc hepa; Điện động lực, điện điều khiển, điện chiếu sáng; hệ thống

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG THUỐC BỘT, THUỐC VIÊN NÉN, VIÊN NANG CỨNG - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIẾT BỊ Y TẾ BQP

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG THUỐC BỘT, THUỐC VIÊN NÉN, VIÊN NANG CỨNG - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIẾT BỊ Y TẾ BQP

14-01-2017 |

Nội dung công việc của hợp đồng: Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hoàn thiện dây chuyền sản xuất thực phẩm chức năng thuốc bột, viên nén, viên nang cứng. Quy mô dự án: Hệ thống panel PU(2.800m2); Cửa kín khí (24 bộ), khóa liên động cho cửa (02 bộ); Hệ thống AHU (02 AHU), ống gió, lọc hepa; Điện động lực, điện

HỆ THỐNG PHÒNG SẠCH VI SINH VÀ KHU KIỂM NGHIỆM HÓA LÝ - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG LIÊN

HỆ THỐNG PHÒNG SẠCH VI SINH VÀ KHU KIỂM NGHIỆM HÓA LÝ - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG LIÊN

14-01-2017 |

Quy mô của dự án: Hệ thống panel PU(780m2); Cửa kín khí (12 bộ), hệ thống khóa liên động cho cửa (02 bộ); Hệ thống AHU (02 AHU), ống gió, lọc hepa, đồng hồ đo chênh áp; Hệ thống xử lý khí thải phòng thí nghiệm; Điện động lực, điện điều khiển, điện chiếu sáng; Passbox (03 chiếc); Sơn Epoxy.

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MÀNG NHÔM VÀ MÀNG PVC ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO - CÔNG TY CP BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MÀNG NHÔM VÀ MÀNG PVC ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO - CÔNG TY CP BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

14-01-2017 |

Nội dung của hợp đồng: Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hoàn thiện dây chuyền sản xuất màng nhôm, màng PVC đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn GLP, hệ thống kho theo tiêu chuẩn GSP. Quy mô của dự án: Hệ thống panel PU(2.100m2); Cửa kín khí (18 bộ), khóa liên động cho cửa (02 bộ); Hệ thống AHU (03

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VIÊN NANG MỀM ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USAPHA

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VIÊN NANG MỀM ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USAPHA

14-01-2017 |

Nội dung công việc của hợp đồng: Thiết kế và lắp đặt hoàn thiện dây chuyền sản xuất viên nang mềm theo tiêu chuẩn GMP-WHO. Quy mô dự án: Hệ thống panel EPS (1.200m2); Cửa kín khí (15 bộ); Hệ thống AHU (04 AHU), ống gió, lọc hepa, đồng hồ đo chênh áp; Hệ thống máy hút ẩm (04 máy); Điện động lực, điện điều

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THUỐC ĐÔNG DƯỢC - VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN QUÂN ĐỘI

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THUỐC ĐÔNG DƯỢC - VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN QUÂN ĐỘI

14-01-2017 |

Quy mô của dự án: Lắp đặt hoàn thiện hệ thống HVAC:1.Hệ thống ống gió2.Hệ thống cấp AHU 1, AHU23.Hệ thống hồi AHU 1. AHU24.Hệ thống ống đồng5.HT Điện điều khiển

DÂY CHUYỀN CHIẾT XUẤT CÔ ĐẶC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÙNG LỘC

DÂY CHUYỀN CHIẾT XUẤT CÔ ĐẶC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÙNG LỘC

14-01-2016 |

Nội dung công việc của hợp đồng: Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hoàn thiện dây chuyền chiết xuất đông dược đạt tiêu chuẩn GMP-WHO. Quy mô của dự án: Hệ thống panel PU(1.200m2); Cửa kín khí (18 bộ), hệ thống liên động cho cửa (02 bộ); Hệ thống AHU (02 AHU), ống gió, lọc hepa, đồng hồ đo chênh áp; Điện

NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỸ PHẨM VINCOS; CÔNG TY C.P SX MỸ PHẨM VINCOS VIỆT NAM

NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỸ PHẨM VINCOS; CÔNG TY C.P SX MỸ PHẨM VINCOS VIỆT NAM

14-01-2017 |

Quy mô dự án: Hệ thống Panel EPS (986m2); Hệ thống Panel PU (244m2); Phụ kiện lắp đặt hoàn thiện hệ thống Panel; Cửa kín khí (16 bộ), khóa liên động điện cho cửa panel.

NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỸ PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI LỢI

NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỸ PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI LỢI

14-01-2017 |

Quy mô dự án: Hệ thống Panel PU (1400m2); Phụ kiện lắp đặt hoàn thiện hệ thống Panel; Cửa kín khí (26 bộ), khóa liên động điện cho cửa panel.

NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỸ PHẨM THA VON ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO; CÔNG TY CP THA VON

NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỸ PHẨM THA VON ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO; CÔNG TY CP THA VON

14-01-2017 |

Quy mô dự án: Panel EPS (1.200m2); Cửa panel: 45 bộ; Hệ thống HVAC (03 chiếc); Hệ thống điện chiếu sáng, điện động lực, điện điều khiển; Hệ thống đường ống nước RO, nước sinh hoạt.

NHÀ MÁY MỸ PHẨM SÀI GÒN - DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MỸ PHẨM SKINCARE - CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẢM SÀI GÒN

NHÀ MÁY MỸ PHẨM SÀI GÒN - DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MỸ PHẨM SKINCARE - CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẢM SÀI GÒN

14-01-2017 |

Nội dung: Thiết kế và lắp đặt hoàn thiện dây chuyền sản xuất kem mỹ phẩm theo tiêu chuẩn GMP-WHO. Quy mô dự án: Hệ thống panel PU (800m2); Cửa panel (25 bộ); Passbox (02 chiếc). Địa điểm thi công: Khu CN Cát Lái, Quận 2, TP.HCM.

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VÀ MIẾNG DÁN HẠ SỐT AKIDO - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VÀ MIẾNG DÁN HẠ SỐT AKIDO - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN

14-01-2017 |

Nội dung: Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hoàn thiện dây chuyền sản xuất thực phẩm chức năng và miếng dán hạ sốt Akido đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, hệ thống kho đạt tiêu chuẩn GSP. Quy mô dự án: Hệ thống panel EPS (6.500m2); Phụ kiện lắp đặt hoàn thiện hệ thống panel; Cửa kín khí (115 bộ), hệ thống cửa liên

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CAO DÁN ECOSIP - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CAO DÁN ECOSIP - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN

14-01-2017 |

Nội dung: Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hoàn thiện dây chuyền sản xuất cao dán ECOSIP đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP, hệ thống kho đạt tiêu chuẩn GSP. Quy mô dự án: Hệ thống panel PU (4.500m2); Hệ thống panel EPS (1.200m2); Phụ kiện lắp đặt hoàn thiện hệ thống panel; Hệ thống cửa

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VÀ VIÊN NANG MỀM - CÔNG TY TNHH MEDISTAR

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VÀ VIÊN NANG MỀM - CÔNG TY TNHH MEDISTAR

14-01-2017 |

Nội dung: Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hoàn thiện dây chuyền sản xuất thực phẩm chức năng viên nang mềm theo tiêu chuẩn GMP-WHO. Quy mô dự án: Hệ thống panel PU(2.100m2); Hệ thống panel EPS (1.200m2); Cửa kín khí (35 bộ), khóa liên động cho cửa (03 bộ); Hệ thống máy hút ẩm (03 chiếc); Hệ thống AHU (03 AHU), ống gió,

NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM, MỸ PHẨM VÀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM, MỸ PHẨM VÀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

14-01-2017 |

Nội dung: Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống panel, hệ thống điện chiếu sáng Dây chuyền sản xuất thuốc nhỏ mắt, mũi, Dây chuyền sản xuất Siro và Khu kiểm nghiệm vi sinh. Quy mô dự án: Hệ thống Panel PU (2.177m2); Hệ thống Panel EPS (295m2); Phụ kiện lắp đặt hoàn thiện hệ thống Panel; Cửa đi panel kín khí

KHO GSP-CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 1

KHO GSP-CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 1

14-01-2017 |

Nội dung công việc của hợp đồng: Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hoàn thiện kho nguyên liệu và thành phẩm theo tiêu chuẩn GSP. Quy mô dự án: Hệ thống trần, vách thạch cao (1.200m2) Hệ thống panel PU cho vách ngăn và phòng lấy mẫu (320m2); Cửa kín khí cho khu lấy mẫu(05 bộ), cửa cho kho, mành PVC (03 bộ); Hệ thống

nội thất hà nam

HỖ TRỢ PHÍA BẮC

 • Mr. Minh - Kinh doanh Dự án Dược, GMP, GLP, GSP

  Mobile: 0982.172.820

  Email: minhnd@minhcuonggroup.com

 • Mr. Thành DA Phòng sạch, GMP, GLP, GSP

  Mobile: 0961.191.830

  Email: thanhnt@minhcuonggroup.com

 • Mr. Dũng - DA Phòng sạch, GMP, GLP, GSP

  Mobile: 0961.191.831

  Email: dungnv@minhcuonggroup.com

 • Mr. Thuật - Dự án Panel

  Mobile: 0961.191.840

  Email: thuatvv@minhcuonggroup.com

 • Mr. Lợi, Bán hàng thương mại

  Mobile: 0961.191.834

  Email: loind@minhcuonggroup.com

 • Phòng Kinh Doanh - Sales

  Mobile: 0243.78.78.722

  Email: info@minhcuonggroup.com

 • TT Dịch vụ Bảo hành

  Mobile: 0967.678.346

  Email: service@minhcuonggroup.com

HỖ TRỢ PHÍA NAM

 • Mr. Duy - KD Dự án Dược, GMP

  Mobile: 0981.54.88.56

  Email: duynd@minhcuonggroup.com

 • Ms. Hải - Dự án Panel, Bán hàng

  Mobile: 0981.54.88.57

  Email: haint@minhcuonggroup.com

 • Mr. Thịnh - DA Phòng Sạch, Panel

  Mobile: 0981.54.88.19

  Email: thinhnd@minhcuonggroup.com

 • Phòng Kinh Doanh

  Mobile: 0274.377.3744

  Email: info@minhcuonggroup.com

 • TT Dịch vụ Bảo hành

  Mobile: 0961.678.346

  Email: service@minhcuonggroup.com