1 NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT, ĐẠT GMP-WHO
1 NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM PHÚC VINH ĐẠT GMP-WHO

VĂN HÓA MINH CƯỜNG

Công ty cổ phần Tập đoàn Minh Cường nhận thức và thấu hiểu việc duy trì văn hóa công ty chính là sức mạnh và sự gắn kết giữa các thành viên trong Công ty để đem đến sức mạnh và sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. 


I. VĂN HÓA PHỤNG SỰ

 

1.  Phụng sự đồng nghiệp: Luôn giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp vì sự phát triển của nhân viên và sự phát triển chung của công ty;

 

2.  Phụng sự khách hàng: Luôn coi công việc của khách hàng là công việc của mình để thực hiện;

 

3.  Phụng sự đối tác (Nhà cung cấp, nhà thầu): luôn chia sẻ lợi ích hợp lý tới đối tác, nhà cung cấp;

 

4. Phụng sự xã hội: Luôn mong muốn mang lại những điều tốt đẹp cho xã hội. Luôn có ý thức bảo vệ môi trường;

 

5. Phụng sự nhân viên, Phụng sự gia đình: Tất cả các hoạt động của chúng ta đều hướng tới sự phát triển và tốt đẹp cho CBCNV và gia đình.

II. VĂN HÓA CHÂN THÀNH

1. Chân thành, trung thực trong công việc và các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, cấp trên và công ty

2. Báo cáo nhanh nhất và trung thực các vấn đề gặp phải cho quản lý, đồng nghiệp, khách hàng và đối tác để cùng giải quyết vấn đề. Tuyệt đối không nói dối khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, cấp quản lý và công ty.

III. VĂN HÓA TÔN TRỌNG

1. Tôn trọng khách hàng, đối tác

2. Tôn trọng lãnh đạo, tôn trọng cấp trên: 

Quyết định của các cấp lãnh đạo và các cấp quản lý luôn là quyết định tốt nhất cho sự phát triển chung của công ty tại thời điểm đưa ra quyết định mà lãnh đạo và các quản lý có thể đưa ra. CBCNV luôn tin tưởng và tuân thủ các quyết định đến khi chúng ta cùng tìm được giải pháp tốt hơn và giải pháp đó được Công ty phê duyệt.

3. Tôn trọng đồng nghiệp

4. Tôn trọng và không phân biệt các tầng lớp trong xã hội

5. Tôn trọng và tuân thủ pháp luật Việt Nam và Quốc tế

 

                                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH CƯỜNG

 

 

 

 

 

 

nội thất hà nam

HỖ TRỢ PHÍA BẮC

 • Tiếp nhận thông tin KH (Hotline)

  Mobile: 0967.678.346

  Email: info@minhcuonggroup.com

 • Chăm sóc Khách hàng

  Mobile: 0981.54.77.26

  Email: cskh@minhcuonggroup.com

 • Phòng Kinh Doanh- Sales

  Mobile: 0243.78.78.722

  Email: kinhdoanh@minhcuonggroup.com

 • TT Dịch vụ Bảo hành

  Mobile: 0961.191.834

  Email: service@minhcuonggroup.com

HỖ TRỢ PHÍA NAM

 • Tiếp nhận thông tin KH (Hotline)

  Mobile: 0961.678.346

  Email: info@minhcuonggroup.com

 • Chăm sóc khách hàng

  Mobile: 0981.54.88.57

  Email: cskh@minhcuonggroup.com

 • Phòng Kinh Doanh

  Mobile: 0274.377.3744

  Email: kinhdoanh@minhcuonggroup.com

 • TT Dịch vụ Bảo hành

  Mobile: 0981.54.88.56

  Email: service@minhcuonggroup.com

HỖ TRỢ QUỐC TẾ

 • Tiếp nhận thông tin KH (Hotline)

  Mobile: 0961.191.832

  Email: sales@minhcuonggroup.com