1 NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT, ĐẠT GMP-WHO
1 NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM PHÚC VINH ĐẠT GMP-WHO

HỆ THỐNG PHÒNG MỔ, BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC NINH

Ngày 12 tháng 5 năm 2015, MINH CUONG JSC đã ký hợp đồng "Cung cấp vật tư và nhân công lắp đặt hoàn thiện hệ thống phòng mổ" - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Tại Đường Huyền Quang, Phường Võ Cường, Thanh Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Các công việc triển khai:

Bao gồm cung cấp vật tư và nhân công lắp đặt hoàn thiện 06 phòng mổ Trực thuộc Bệnh Viện sản nhi Bắc Ninh. Đây là bệnh Viện hạng II, Bệnh viện chuyên biệt đầu tiên về sản nhi của Tỉnh Bắc Ninh với hệ thống phòng mổ, trang thiết bị chuyên môn đồng bộ, hiện đại, tiên tiến.

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong vòng 60 ngày.

nội thất hà nam

HỖ TRỢ PHÍA BẮC

 • Tiếp nhận thông tin KH (Hotline)

  Mobile: 0967.678.346

  Email: info@minhcuonggroup.com

 • Chăm sóc Khách hàng

  Mobile: 0981.54.77.26

  Email: cskh@minhcuonggroup.com

 • Phòng Kinh Doanh- Sales

  Mobile: 0243.78.78.722

  Email: kinhdoanh@minhcuonggroup.com

 • TT Dịch vụ Bảo hành

  Mobile: 0961.191.834

  Email: service@minhcuonggroup.com

HỖ TRỢ PHÍA NAM

 • Tiếp nhận thông tin KH (Hotline)

  Mobile: 0961.678.346

  Email: info@minhcuonggroup.com

 • Chăm sóc khách hàng

  Mobile: 0981.54.88.57

  Email: cskh@minhcuonggroup.com

 • Phòng Kinh Doanh

  Mobile: 0274.377.3744

  Email: kinhdoanh@minhcuonggroup.com

 • TT Dịch vụ Bảo hành

  Mobile: 0981.54.88.56

  Email: service@minhcuonggroup.com

HỖ TRỢ QUỐC TẾ

 • Tiếp nhận thông tin KH (Hotline)

  Mobile: 0961.191.832

  Email: sales@minhcuonggroup.com